Resoluciones

"Nafarroako Parlamentuak RTVE korporazioaren administrazio kontseilua eta Estatuko Gobernua premiatzen ditu eskualdeari egokitutako edukiak dituen programazioa eskaintzeko gai den irrati eta telebista lurralde-egitura bat berma dezaten Nafarroan.

1.- Nafarroako herritarrei eskualdeari egokitutako edukiak dituen programazioa eskain diezaien, Nafarroako ondare artistiko, historiko eta naturalaren ezagutza sustatuko duena.

2.- Nafarroako gertakizun garrantzitsuei estaldura ematea, programazio bereziaren bidez, eskualderako deskonexioak ahalbidetuz.

[09/11/2007]

"Nafarroako Gobernuari eskatzea behar diren arau-neurriak har ditzan etorkizunean suhiltzaileen lanpostuak betetzeko egiten diren deialdietan behar den segurtasun juridikoa egon dadin adin-mugari dagokion baldintza dela eta."

[09/11/2007]

"1. Nafarroako Parlamentuak Toki Administrazioko Departamentua premiatzen du azterlan bat egin dezan, horrela ikertzeko zer toki entitatek eskaintzen dizkieten zerbitzuak bereak diren herritarrei baino herritar gehiagori, zein diren zerbitzu horiek eta zer-nolako finantza-zama sortzen duten, parte hartzeko funtsa banatzeko formuletan kontuan hartua izan dadin, eta, kasua bada, egungo formulak alda daitezen.

2. Azterlan hori legebiltzar honetan aurkeztu eta eztabaidatuko da

[08/11/2007]

Osoko Bilkurak 2007ko urriaren 25ean onetsia

"Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Gobernuari exijitzen dio informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modernizatzeko plan bat ezar dezan, eta horretarako ordenagailuak eros ditzan eta Nafarroako irakaskuntza publikoko ikasgela guztietan ikus-entzunezko materiala ezar dezan."

[25/10/2007]